หน่วยประสานงานกิจกรรมในโครงการสตาร์ทอัพ

US : Unit for Startup

ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้นักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการภายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บุคคลากรหน่วยหน่วยประสานงานกิจกรรมในโครงการสตาร์ทอัพ
Unit for Startup : US

kamonporn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผศ.กมลพร นครชัยกุล

us-01
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
กิจกรรมในโครงการ startup

นายณรงค์ แดนตะโคตร

us-03
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
กิจกรรมในโครงการ startup

นางสาวสุทธิดา จันทนะ

us-02
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
กิจกรรมในโครงการ startup

นายปิยะราช ยิ่งสำราญ

ฝากข้อความถึงเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจบริการของเราสามารถฝากข้อความถึงเราได้ทันที